Mgr. Monika Prchalová

Diplomová práce

Inkluzivní přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání

Inclusive approaches to children with special educational needs in pre-school education
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit možné přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část stručně vymezuje legislativní východiska předškolního vzdělávání v České republice se zaměřením na předškolní vzdělávání, objasňuje inkluzivní vzdělávání a s ním související podpůrná opatření. Dále seznamuje s Rámcovým …více
Abstract:
The Goal of this Dissertation is to determine possible approaches to children with special educational needs in pre-school education. It is devided into practical and theoretical part. The theoretical part briefly defines the legal basis of pre-school education in the Czech Republic, focusing on pre-school education, and explains inclusive education and related support measures. The Dissertation also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta