Bc. Kamila Říhová

Diplomová práce

Historický vývoj společenského života v Hrušovanech u Brna od druhé poloviny 19. století do roku 1945

Historical Development of Social Life in Hrušovany u Brna from the Second Half of the 19th Century to 1945
Anotace:
Diplomová práce pojednává o historickém vývoji společenského života v obci Hrušovany u Brna. Práce je zaměřena na 2. polovinu 19. století až do roku 1945. Nejprve se věnuje historickému vývoji obce od jejich počátků až po 2. světovou válku. Dále se zabývá politickou situací v obci, nejen volbami, ale i samotnými volebními orgány a provádí jejich stručnou charakteristiku. Neopomíjí ani starosty, kteří …více
Abstract:
The thesis deals with the evolution of the social life in the village of Hrušovany u Brna. It is focused on the period from the second half of the ninetieth century to 1945. At first, it describes the historical evolution of the village from its beginnings to the Second World War. Then, it focuses on the political situation, not only on the elections, but also on the seats voted and it contains their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. František Čapka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta