Pavel PECHMAN

Bakalářská práce

Návrh funkčního P&ID strojovny parní turbiny 250MW

Design of functional P&ID of steam turbine machinery room 250MW
Anotace:
Cílem práce je procesní návrh schématu P&ID parní turbíny dle podkladů zadaných DSPW. Na základě parametrů provést návrh kondenzátních čerpadel a regulačního ventilu.
Abstract:
The aim of the sheet is process design of P&ID of steam turbine. To make design of the condensate pumps and control valve based on the given parameters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Klimko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHMAN, Pavel. Návrh funkčního P&ID strojovny parní turbiny 250MW. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/