Jindřich BÉM

Bakalářská práce

Návrh tepleného schématu a funkčního P&ID strojovny parní turbíny

Design of heat balance diagram and function P&ID of machinery room steam turbine
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje teoretický popis Rankin-Clausiova cyklu, výpočet tepelného schématu jednotělesové parní turbíny a návrh funkčního P&ID strojovny.
Abstract:
This bachelor work is focused on theoretical description of Rankin-Clausius heat cycle. Next part contains calculation of heat balance diagram of steam turbine. The last part pays attention to design process and instrumentation diagram.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Žitek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÉM, Jindřich. Návrh tepleného schématu a funkčního P&ID strojovny parní turbíny. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/