Bc. Jana Létalová

Diplomová práce

Pedagogické aspekty filozofické antropologie Dominika Pecky

Pedagogical aspects of philosophical anthropology of Dominik Pecka
Anotace:
Tato práce pojednává o pedagogických aspektech díla Dominika Pecky. Zaměřuje se na filosofickou antropologii, která je východiskem jeho teoretické i praktické výchovné činnosti. Na základě analýzy jeho monografií a časopiseckých příspěvků, souvisejících s pedagogickou problematikou, poukazuje na charakteristické rysy Peckova pojetí pedagogiky a podává přehled jeho organizačních aktivit týkajících se …více
Abstract:
This work deals with the pedagogical aspects of the work of Dominik Pecka. It focuses on philosophical anthropology which is the basis of Pecka´s theoretical and practical educational activities. Based on an analysis of his monographs and journal contributions, connected with pedagogical issues, the work highlights the main characteristics of Pecka´s concept of pedagogy and outlines his organisational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy