Mgr. et Mgr. Monika Víchová, Ph.D.

Disertační práce

Jazyk a kognice u lidí se schizofrenním onemocněním: Test slovních asociací - Test verbální fluence - subtest Slovník

Language and cognition in people with schizophrenia : Word association test - Verbal fluency test - Vocabulary subtest
Anotace:
Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na jazykové schopnosti u lidí se schizofrenním onemocněním. Práce sestává z teoretického úvodu a třech dílčích kvalitativně-kvantitativních empirických studií, přičemž ve všech je použitá některá z psychodiagnostických metod testujících jazykové procesy, následná kategorizace verbálních dat pomocí klasifikačních systémů a porovnání skupiny osob se schizofrenií …více
Abstract:
This thesis focuses on the language abilities in people with schizophrenia. It consists of theoretical introduction and three qualitatively-quantitative empirical studies. Each of them uses certain psychodiagnostic method testing language functions, subsequent categorization of verbal data by classifications and final comparison of people suffering from schizophrenia with nonclinical population. Three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta