Mgr. Zuzana Velkoborská

Diplomová práce

Validizační studie testu fonematické verbální fluence k diagnostice kognitivního deficitu u amnestické mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy choroby

Validation Study of Phonemic Verbal Fluency Test for Assessment of Cognitive Deficit in Patients with Amnestic Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease
Anotace:
Kognitivní deficit a rozvíjející se dysexekutivní deficit je typickým znakem jak pro pacienty s amnestickou mírnou kognitivní poruchou (aMCI), tak pro pacienty s Alzheimerovou demencí, a proto je důležité vyvíjet neuropsychologické diagnostické nástroje, které budou schopny chorobu detekovat již v časném stadiu. Hlavním cílem studie bylo ověření citlivosti a psychometrických vlastností české verze …více
Abstract:
Cognitive impairment is a common feature in patients with amnestic mild cognitive impairment (aMCI) and also in patients with Alzheimer´s disease, and hence the development of neuropsychological diagnostic methods fit for its early detection is needed. The main purpose of our research study is the validation of sensitivity and psychometric properties of the Czech version of phonemic verbal fluency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta