Mgr. Lukáš Straka

Diplomová práce

Mládež a doping

Anotace:
Cílem naší práce bylo podat ucelené informace o problematice dopingu ve sportu a popsat vztah mládeže k užívání dopingových prostředků.
Abstract:
The aim of my paper is to provide compact information about issues concerning doping in sport and to describe relation of the youth to doping.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro střední školy