Theses 

Válečný komunismus - represivní systém sovětského Ruska – Mgr. Jaroslav Kubát

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jaroslav Kubát

Diplomová práce

Válečný komunismus - represivní systém sovětského Ruska

War Commuinism - Suppressive System of Soviet Russia

Anotace: Předmětem práce je tzv. Válečný komunismus, popsána a zhodnocena je bolševická politika v podmínkách občanské války a podmínky, které jí předcházely. Hlavní pozornost je věnována ekonomickým opatřením a tvorbě práva, při vyvození důsledků této politiky pro další směřování sovětského státu.

Abstract: Subject of this work is so-called War communism. It describes and reviews Bolshevik policy during Russian civil war. Main attention is focused on economic measures and law making; impacts on subsequent development of soviet state are also made out.

Klíčová slova: válečný komunismus, právo, ekonomika, Rusko, represe, revoluce, Čeka, Lenin, bolševici, teror, diktatura, prodrazvjorstka

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:59, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz