Michal Freiberg

Diplomová práce

Konstrukční řešení hydraulického stavění výstupní štěrbiny čelisťového drtiče DC130x105

Structural Design of Hydraulic Exit Slit Positioning of Jaw Crusher DC130x105
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením hydraulického stavění výstupní štěrbiny u čelisťového drtiče, který se bude používat převážně v kamenolomech při drcení kameniva. Toto stavění bude probíhat pomocí dvou přímočarých hydromotorů společně se stavěcími klíny. Součástí tohoto návrhu je také konstrukční řešení uchycení spodní části pohyblivé čelisti. Zadavatel měl také požadavek konstrukční …více
Abstract:
Master thesis is dealing with the structural design of hydraulic exit slit positioning of jaw crusher which will be used primarily in crushing of aggregates quarries. This building will be conducted by two linear motors together with adjusting wedges. This proposal is also design fit the bottom of movable jaw. The sponsor also had a requirement to model design in Pro ENGINEER Wildfire 3.0. All components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Josef Jurman
  • Oponent: Květoslav Kaláb

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma