Lucie Marešová

Bakalářská práce

Implementace systému SAP

Implementation of SAP
Anotace:
Bakalářská práce poskytuje komplexní pohled na přípravu a vlastní provedení implementace SAP systému pro středně velké a malé podniky. Teoretická část je zaměřena na komplexní seznámení s jednotlivými fázemi projektu implementace, zvláště pak s přihlédnutím na stanovení jejich obsahu a doby trvání v průběhu implementace, definování a vyhodnocení rizik, přípravy školení pro všechny koncové uživatele …více
Abstract:
This bachelor´s thesis provides a comprehensive view of the preparation and implementation of SAP system for midsize and small businesses. The theoretical part is focused on the complex introduction to individual phases of the implementation project, especially with regards to the determination of their content and duration during implementation, risk definition and evaluation, training preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Roman Pražák
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS