Bc. Adéla Novotná

Bachelor's thesis

Influence of animal advocacy movies on behavioral change in meat and dairy products consumption

Influence of animal advocacy movies on behavioral change in meat and dairy products consumption
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda filmy ovlivňují lidské postoje, chování a emoce. Specificky jsme se zaměřili na konzumaci masa a živočisných produktů, druhovou nadřazenost, karnistickou obranu a pozitivní a negativní emoce vyvolané filmem. Součástí experimentu bylo i porovnávání vlivu hraného filmu a dokumentu. Výzkumný soubor tvořilo 99 respondentů, 64 žen a 35 mužů ve věku od 18 do 59 …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to test the influence of movie on humans attitudes, behavior and emotions. We focused on meat and dairy products consumption, speciesism, carnistic defense and positive and negative emotions induced by a movie. The sample of 99 respondents included 64 female and 35 male participants between 18 and 59 years of age. The vegans and vegetarians were not included in the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kristýna Tronečková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology