Tomáš FROLÍK

Bakalářská práce

Předzesilovač pro kondenzátorový mikrofon

Capacitor microfon preamplifier
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá realizací předzesilovače se symetrickým výstupem pro kondenzátorový mikrofon. V první části této práce se zabývám základním teoretickým rozborem akustiky, v další části popisuji principy a druhy mikrofonů, dále pak rozebírám šumové vlastnosti elektrostatického mikrofonu a jeho zkreslení. V závěru mé práce se věnuji vlastním návrhem desky plošného spoje. Následně samotným …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the realization of the preamplifier with an output for a condenser microphone. The first part of my work is concerned with the basic theoretical analysisof the acoustics. In next part the principles of working of microphones and their kinds are defined. Then the characteristics of the acoustic noise of the electrostatic microphone and its distortion are dicsussed. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
Identifikátor: 40884

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Preuss, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FROLÍK, Tomáš. Předzesilovač pro kondenzátorový mikrofon. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická