Petra Vachunová

Diplomová práce

Index zákazníckej spokojnosti a užívateľské preferencie na telekomunikačnom trhu

Customer satisfaction index and consumer preferences on telecommunications market
Anotace:
Táto práca sa zameriava na skúmanie zákazníckych preferencií na českom telekomunikačnom trhu. Na tento výskum používa index zákazníckych preferencií a spokojnosť s čiastkovými službami poskytovanými operátormi. Tieto skúma v troch stupňoch, za pomoci korelogramu, agregovaného regresného modelu a čiastkových regresných modelov kopírujúcich spokojnosť s službami. Práca prichádza k záveru, že image spoločnosti …více
Abstract:
This work focuses on the investigation of customer preferences in the Czech telecommunications market. It uses the customer satisfaction index and satisfaction with the services provided by operators. They are examined in three stages, with the help of corellogram, aggregated regression model and partial regression models copying the satisfaction with services. The work concludes that the image of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: Dominik Stroukal
  • Oponent: Libor Dušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57765

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza

Práce na příbuzné téma