Petra Vachunová

Master's thesis

Index zákazníckej spokojnosti a užívateľské preferencie na telekomunikačnom trhu

Customer satisfaction index and consumer preferences on telecommunications market
Abstract:
Táto práca sa zameriava na skúmanie zákazníckych preferencií na českom telekomunikačnom trhu. Na tento výskum používa index zákazníckych preferencií a spokojnosť s čiastkovými službami poskytovanými operátormi. Tieto skúma v troch stupňoch, za pomoci korelogramu, agregovaného regresného modelu a čiastkových regresných modelov kopírujúcich spokojnosť s službami. Práca prichádza k záveru, že image spoločnosti …more
Abstract:
This work focuses on the investigation of customer preferences in the Czech telecommunications market. It uses the customer satisfaction index and satisfaction with the services provided by operators. They are examined in three stages, with the help of corellogram, aggregated regression model and partial regression models copying the satisfaction with services. The work concludes that the image of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2015
  • Supervisor: Dominik Stroukal
  • Reader: Libor Dušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57765

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza

Theses on a related topic