Ing. Karolína Sobieská

Bachelor's thesis

Moderní internetové bankovnictví

Modern Internet Banking
Abstract:
Elektronické bankovnictví za poslední desetiletí zaznamenalo velmi dynamický vzestup a dá se očekávat, že se bude dále rozvíjet nejen kvůli komfortu zákazníků a konkurenci, ale i kvůli neustálým kyberútokům zvenčí. Pečlivou analýzou všech dostupných informačních zdrojů byl v této práci vytvořen model integrovaných prostředků autentizace do moderního internetového bankovnictví u vybraných bank. Velkou …more
Abstract:
Over the past decade, e-banking has experienced a very dynamic rise and it is expected that it will continue to develop not only because of the convenience of the customers and competitors, but also due to constant cyber attacks. By careful analysis of all available information sources was created a model of integrated authentication means in the modern internet banking in selected banks. Lately, a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Reader: Oleg Deev

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance

Theses on a related topic