Tomáš Urbanczyk

Bakalářská práce

Databáze pro evidenci označených entit sledující koncept Internet of Things

Database for Tagged Entity Storage Following the Internet of Things Concept
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou databáze pro urgentní příjem fakultní nemocnice Ostrava. Databáze sleduje koncept Internet Of Things. Označené prvky se pomocí nízko nákladových identifikátoru uloží do databáze a vytvoří záznam o použití. Obsahem práce je teoretický úvod k řešení práce. V druhé fázi se zabývám analýzou prostředí urgentního příjmu s obecným popisem pracovního postupu. Dále se zabývám implementování …více
Abstract:
This thesis deals with creating the database for emergency department of the faculty hospital of Ostrava. The database is based on the concept of the Internet Of Things. Selected elements are saved to the database using low-cost identifiers that also creates records of use. The first part of this thesis contains the theoretical analysis that is necessary for the actual work solution. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Jakub Jirka
  • Oponent: Maroš Šmondrk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava