Bc. Tereza Jiránková

Diplomová práce

SFC/MS lipidomická analýza biologických vzorků

SFC/MS lipidomic analysis of biological samples
Anotace:
Cílem této práce bylo vyvinout SFC/MS metodu pro lipidomickou analýzu biologických vzorků. Pro tuto práci byl použit vzorek mozku prasete domácího. Teoretická část podává souhrnný přehled informací o klasifikaci lipidů, dále jsou v ní uvedeny techniky lipidomické analýzy s předcházející úpravou vzorků a v poslední části této kapitoly jsou informace o superkritické fluidní chromatografii. Experimentální …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM6352

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Cífková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 30. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové