Ing. Magdaléna Ovčačíková

Disertační práce

Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

Characterization of lipids In biological samples using liquid chromatography and mass spectrometry
Anotace:
Prvni .ast teto prace byla v.novana vyvoji nove metody komprehensivni dvoudimenzionalni kapalinove chromatografie (2D-LC) vyu.ivajici ionizaci elektrosprejem (ESI) s hmotnostni detekci ke komplexni lipidomicke charakterizaci vybranych biologickych vzork.. V prvni dimenzi (D1) byla vyu.ita ultra-vysokou.inna kapalinova chromatografie v systemech s obracenymi fazemi (RP-UHPLC) s kolonou obsahujici oktadecylsilikagelovou …více
Anotace:
ýznamné rozdíly mezi nádorovou a zdravou tkání plic.
Abstract:
The first part of this thesis was aimed on the development of a new continuous comprehensive two-dimensional liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry method for the lipidomic characterization of complex biological samples. The reversed-phase ultrahigh-performance liquid chromatography with a C18 column (150 mm ?~ 1 mm, 1.7 ?Ęm) used in the first dimension made the separation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 10. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ovčačíková, Magdaléna. Charakterizace lipidů v biologických vzorcích s využitím kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Pardubice, 2016. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická