Bc. Tereza Jiránková

Master's thesis

SFC/MS lipidomická analýza biologických vzorků

SFC/MS lipidomic analysis of biological samples
Abstract:
Cílem této práce bylo vyvinout SFC/MS metodu pro lipidomickou analýzu biologických vzorků. Pro tuto práci byl použit vzorek mozku prasete domácího. Teoretická část podává souhrnný přehled informací o klasifikaci lipidů, dále jsou v ní uvedeny techniky lipidomické analýzy s předcházející úpravou vzorků a v poslední části této kapitoly jsou informace o superkritické fluidní chromatografii. Experimentální …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Cífková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 30. 6. 2023
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové