Ing. Kristýna Zadáková

Master's thesis

Práce a volný čas: aktivity volného času a jejich proměny

Work and Leisure: leisure activities and their changes
Anotácia:
Diplomová práce „Práce a volný čas - aktivity volného času a jejich proměny“ se zaměřuje na postoje lidí k rozložení pracovního, vázaného a volného času napříč kulturami. V teoretické části se věnuje vymezení pojmu volný čas, a jak se pohled na něj měnil v čase. Rozebírá funkce a cíle volného času a zabývá se jeho důležitostí pro psychické i fyzické zdraví lidí. Práce se dále zabývá popisem přístupů …viac
Abstract:
Diploma thesis "Work and Leisure - Leisure activities and their transformation” focuses on the attitudes of people to the distribution of working, tied and leisure time across cultures. The theoretical part deals with the definition of the concept of leisure time and how the view of it changed over time. It analyzes functions and goals of leisure time and deals with its importance for mental and physical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2017
  • Vedúci: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní