Kristýna Palmeová

Bakalářská práce

Jak to chodí v Indii: Systém náhradní rodinné péče a edukace sirotků z pohledu vizuální sociologie

How it goes in India: A system of foster care and education of orphans from the perspective of visual sociology
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Jak to chodí v Indii: Systém náhradní rodinné péče a edukace sirotků z pohledu vizuální sociologie“ nejprve přibližuje význam rodiny a postavení dítěte v indické společnosti. Teoretická část dále popisuje edukaci a systém náhradní rodinné péče této země s konkrétním příkladem sirotčince v muslimské vesnici Lankarchey ve státě Džamu a Kašmír. Ve výzkumné části je s použitím …více
Abstract:
Bachelor thesis titled "How it goes in India: A system of foster care and education of orphans from the perspective of visual sociology" at first shows the importance of family and the child's status in Indian society. The theoretical part describes the system of education and foster care in this country with a concrete example of an orphanage in the Muslim village Lankarchey in the state of Jammu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Špoková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta