Mgr. Lucie Turoňová

Bakalářská práce

Vznik, význam a funkce bonusových materiálů (pomocí rozboru DVD Pána prstenů a King Konga)

The origin, meaning and function of bonus material (by means of analysis DVD The Lord of the Rings and King Kong)
Anotace:
Práce se zabývá vznikem, významem a funkcí bonusových materiálů, pomocí rozboru filmů Pána Prstenů a King Konga. Svůj záměr demonstruje na jejich rozdělení do čtyř diskursivních rejstříků a porovnává je s informacemi, získanými od filmových vědců (zabývající se DVD disky a bonusovými materiály).
Abstract:
This work deals with the origin, meaning and function of bonus material, by means of analysis of movies The Lord of the Rings and King Kong. This issue shows their division on four diskursive files and it compares them with the information provided by film scholars who deal with DVDs and bonus materials.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma