Bc. et Bc. Zuzana Knapeková

Bakalářská práce

Synchronizace hospodářských cyklů

Business Cycles Synchronization
Abstract:
This bachelor thesis deals with business cycle synchronization between Eurozone countries and candidate countries. I use Hodrick-Prescott filter for extracting cyclic components of real GDP and Industrial production index. Firstly I distinguished the “core“ countries and the “periphery“ countries. Then I calculate cross-correlation candidate countries with Eurozone, the “core” and the “periphery”. …více
Abstract:
V bakalárskej práci sa venujem synchronizácii hospodárskych cyklov medzi eurozónou a kandidátskymi krajinami. Na extrahovanie cyklických zložiek reálneho HDP a Indexu priemyselne produkcie som použila Hodrick-Prescott filter. V prvom kroku som určila krajiny jadra a periférie eurozóny. Následne som spočítala kros-korelácie kandidátskych krajín s eurozónou, jadrom a perifériou. V druhej časti som spočítala …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika