Nikoletta Kohutych

Diplomová práce

The impact of the 2008 Global Financial Crisis on the US Real Estate Sector and Implications for the Eurozone

Dopad globální finanční krize v roce 2008 na americký realitní sektor a důsledky pro eurozónu
Anotace:
Tato disertační práce zkoumá dopad globální finanční krize z roku 2008 na americký realitní sektor a jeho důsledky pro Eurozónu. Skrze analýzu makroekonomických a realitních tržních ukazatelů a historických dat se studie zabývá dopady krize na americký trh s bydlením a zkoumá přítomnost potenciální realitní bubliny v Eurozóně. Závěry této práce přispívají k porozumění následkům krize z roku 2008 na …více
Abstract:
This thesis examines the impact of the 2008 Global Financial Crisis on the US real estate sector and its implications for the Eurozone. Through an analysis of macroeconomic and real estate market indicators and historical data, the study investigates the effects of the crisis on the US housing market and explores the presence of a potential housing bubble in the Eurozone market. The findings contribute …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2023
  • Vedoucí: Ilya Bolotov
  • Oponent: Pavel Hnát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/91066