Bc. Josef Prchal

Bakalářská práce

Zaplňování daného útvaru kostkami domina

Tiling a given figure by domino bricks
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme problematice určování počtu zaplnění daného útvaru kostkami domina. Ústředním bodem celé práce je vyřešení úlohy pro konkrétní útvar zvaný Aztécký diamant, a to v souladu s metodou řešení použitou v Aignerově knize. Celý text je koncipován tak, že již od začátku buduje teorii, která nejen usnadňuje vyřešení této konkrétní úlohy, ale vytváří i potřebný nadhled, který …více
Abstract:
In this thesis we study the problem of determining the number of tilings of a given figure by domino bricks. The main point of the thesis will be the solution to the above problem given that we specialize to the Aztec diamond figure, and this will be done in agreement with the method described in the Aigner’s text. We structure the text in such a way that the theory is built from the beginning, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Bartoňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Obecná matematika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.