Mgr. Tomáš Hlinka

Bakalářská práce

The attitudes of young people in Shanghai towards the use of their native dialect. A qualitative research study conducted on a group of university students from within the Shanghai Municipality.

The attitudes of young people in Shanghai towards the use of their native dialect. A qualitative research study conducted on a group of university students from within the Shanghai Municipality.
Anotace:
Cieľom tejto práce je skúmať, opísať a analyzovať postoje univerzitných študentov voči čínskym dialektom (osobitne voči tomu dialektu, ktorý je ich rodným jazykom) a ich použitie, a tiež motivácie, ktoré stoja za prejavmi správania súvisiacimi s použitím jazyka v kontexte multilinguálnej spoločnosti. Tento prístup vyžadoval použitie metód kvalitatívneho výskumu, ktoré umožnili vyhodnotenie jazykových …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine, describe and analyze the attitudes of university students towards the Chinese dialects (especially the native dialect of each individual respondent) and their use, and the motivations that lie behind the language behavior of an individual within the sociolinguistic context of a multilingual society. This approach required the use of qualitative research methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Pitrunová
  • Oponent: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta