David Antoš

Bakalářská práce

Analýza procesu přijímání pracovníků v hotelech Hilton Prague a Mandarin Oriental Prague

The analysis of recruitment process in hotels Hilton Prague and Mandarin Oriental Prague
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá procesem přijímání pracovníků. Cílem práce je tento proces popsat a analyzovat jej v hotelech Hilton Prague a Mandarin Oriental. Na základě provedené analýzy jsem navrhl řešení pro zlepšení procesu přijímání pracovníků. Tyto návrhy a doporučení se týkají obou hotelů. Pro dosažení tohoto cíle jsem absolvoval interview v obou hotelech s osobami, které vykonávají nejvýšší funkci …více
Abstract:
This thesis examines the process of the recruitment. The aim of this work is to describe the process and analyze it in Hilton Prague hotel and Mandarin Oriental Prague hotel. Based on the analysis I have proposed solutions to improve the proces of recruitment. These proposals and recommendations concering both hotels. To achieve this goal, I attended interview at both hotels with persons who hold the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Barbora Koklarová
  • Oponent: doc. PhDr. Milada Šmejcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze