Mgr. Andrea Kakulidu

Bakalářská práce

Proměny vnímání domova vlivem transnacionální migrace

Changes of perception of the concept of home influenced by transnational migration
Anotace:
Tato teoretická přehledová studie si dává za úkol zpracování konceptu domova a jeho možných proměn vlivem současných strukturálních procesů a to především transnacionalismu. Samotný koncept domova nabývá v kontextu transnacionalismu nové významy a interpretace. Takto nastíněný předpoklad proměňujícího se pojetí domova je pak analyzován na třech úrovních. Makroperspektiva se zabývá strukturálními procesy …více
Abstract:
This theoretical overview study deals with the task of processing the concept of home and its possible changes due to the current structural processes, especially transnationalism. The very concept of home in the context of transnationalism acquires new meanings and interpretations. This outlined assumption of continuously changing concept of home is analyzed at three levels. The macro-perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Edita Bezdičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií