Jakub Mach

Bakalářská práce

Hydrologické sucho

Hydrological drought
Anotace:
Tématem bakalářské práce je hydrologické sucho. Cílem práce je popsat jeho problematiku, vývoj a výskyt období postižených suchem, fungování sledovacích systémů, které jej zaznamenávají, dále jak a do jaké míry lze předvídat, že tento jev nastane. Také bude pozornost zaměřena na preventivní opatření, kterými lze zamezit škodám, které po vypuknutí sucha mohou nastat, ale rovněž opatření a chování, kterými …více
Abstract:
The subject of this thesis is hydrological drought. The main purpose of the thesis is to describe drought issues, development and occurrence of seasons affected by drought. It also deals with the functionality of monitoring systems able to record data and study how and to what extent it is possible to forecast drought depending on the collected data. The thesis focuses on precaution measures which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Jana Černecká

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava