Bc. Tereza Dvořáková

Diplomová práce

Vliv kombinované intradialyzační fyzioterapie na tělesnou zdatnost u pacientů s chronickým selháním ledvin

Impact of intradialytic combined physiotherapy on physical fitness with end-stage renal disease patients
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem dvanáctitýdenního rehabilitačního tréninku, složeného z intradialyzační cvičební jednotky a z neuromuskulární elektrostimulace m. quadriceps femoris bilat., na funkční parametry tělesné zdatnosti (SFpeak, % SFpeak, Wpeak, % Wpeak, Wpeak/kg, Trvání zátěže) pacientů s chronickým selháním ledvin. Tito pacienti mají obecně sníženou tělesnou zdatnost oproti běžné populaci …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of the twelve week rehabilitation training, consisting of intradialytic exercise unit and neuromuscular electrical stimulation of quadriceps femoris muscle bilat., to the functional parameters of physical fitness (SFpeak, % SFpeak, Wpeak, % Wpeak, Wpeak/kg, Stress duration) in patients with chronic renal failure. These patients generally have lower fitness than …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Palanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta