Petra HLAVÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Národní divadlo ve výuce výchovy k občanství na II. stupni základní školy

Anotace:
Práce je zaměřena na výuku týkající se Národního divadla v předmětu výchova k občanství a zjištění postojů žáků II. stupně základní školy k Národnímu divadlu, jakožto symbolu české národní identity a kulturního dědictví. V první části jsou obecně popsány kurikulární dokumenty na státní i školní úrovni, přičemž následuje analýza konkrétních školních vzdělávacích dokumentů vybraných základních škol ve …více
Abstract:
This thesis is focused on education concerning the National Theatre in the subject Education for Citizenship and also finding out the attitudes of the primary school second grade students towards the National Theatre the symbol of the Czech national identity and cultural heritage. The first part generally describes curriculum documents at the national and academic level with additional analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVÁČKOVÁ, Petra. Národní divadlo ve výuce výchovy k občanství na II. stupni základní školy. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qqvmvl qqvmvl/2
8. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
8. 8. 2016
Bulanova, L.
9. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.