Bc. Vojtěch Střecha

Diplomová práce

Švarcsystém a efektivita vybírání daně z příjmu

Illegal employment of sole traders and efficiency of income tax collection
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku švarcsystému a dopadu jeho regulace na množství vybraných peněžních prostředků v rámci inkasa daně z příjmů fyzických osob – podnikatelů. Úvodní část práce se zabývá charakteristikou problematiky a analýzou zákonné úpravy dopadající na švarcsystém včetně její historie. Další část je věnována rozdílům ve stanovení daňové povinnosti za závislou a samostatnou …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on illegal employment of sole traders and impacts of its legal regulation on sum of money from income tax collection. Opening part of thesis deals with characteristic of issue and with analysis of legal regulation affecting illegal employment of sole traders including history of regulation. Next part contains description of differences between assessment of tax liability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Mervartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta