Bc. Nikola INDROVÁ

Diplomová práce

Konstrukce kolektivní identity obyvatel venkovské obce

The construction of collective identity population of rural village
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce kolektivní identity obyvatel venkovské obce v České republice. Zaměřuje se na podobu kolektivní identity obyvatel venkova, která je konstruována v rámci veřejné rozvojové politiky státu. Konkrétně jsou analyzovány dva dokumenty týkající se rozvoje venkova na území České republiky v programovém období 2007-2013 a jeden národní strategický …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the construction of a collective identity for the population of a rural municipality in the Czech Republic. It focuses on the form of the collective identity of the rural population as defined within the official development policy. Several specific documents are analyzed: Two documents relating to rural development in the Czech Republic in the 2007-2013 programme period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Zíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

INDROVÁ, Nikola. Konstrukce kolektivní identity obyvatel venkovské obce. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/