Bc. Hana Václavíková

Bachelor's thesis

Problematika kouření mezi žáky 2.stupně základních škol a středních škol

The problem of smoking addiction among second level primary school students and secondary school students
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá kouřením mezi žáky 2. stupně základních škol a středních škol. Teoretická část vymezuje pojem kouření. Pojednává o tabáku a jeho historii, složení tabákového kouře, nikotinu a cigaretách. Dále se zabývá pojmem závislost, návykem ke kouření a obsahuje kapitolu, která se zabývá tím, jak přestat kouřit. Také pojednává o působení návykových látek v pubescenci a adolescenci, zdraví …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the problem of smoking addiction among second level primary school students and secondary school students. The theoretic part defines the concept of smoking. Deals with the topic tobacco and its history, the composition of tobacco smoke, nicotine and cigarettes. It also deals with the concept of addiction, addiction to smoking and includes a chapter that deals with the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedúci: Mgr. Radim Slaný
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education