Pavel ORHOLZ

Bachelor's thesis

Obraz národnostní menšiny (Romů) v médiích

The image of ethnic minorities (Roma) in the printed media
Abstract:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem romské menšiny, který výrazně ovlivňuje nálady v celé společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy jako xenofobie, rasismus, dále se zabývá Romy jako národem včetně jeho historie a také je nastíněn vliv médií na společnost. V praktické části se zaměřuji na obsahovou analýzu televizního zpravodajství a článků ve zpravodajství …more
Abstract:
Abstract These bachelors work is about gypsy´s minority in media, which influence the mood in whole company. There are explained basic term like xenpohobia and racism in theoretiacl part of composition. There is written about Romany like nation including Romany´s history and this compositin contains topic with influence of media on company. The practitc part of composition is focused on tv news and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2013
Accessible from:: 1. 7. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ORHOLZ, Pavel. Obraz národnostní menšiny (Romů) v médiích. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.7.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 1. 7. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Social Pedagogy

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses qrh3vo qrh3vo/2
3/7/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3/7/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.