Bc. Martin Sárkány

Diplomová práce

Secure routing protocols and attacks on Arduino JeeNode

Secure routing protocols and attacks on Arduino JeeNode
Anotace:
Práca je zameraná na bezpečné smerovanie v bezdrôtových senzorových sieťach. Uvádza prehľad bezpečných smerovacích protokolov vrátane ich vyhodnotenia z bezpečnostného hľadiska. Boli vybrané tri útoky, ktoré demonštrujú možné útočné scenáre na bezpečné smerovacie protokoly. Využité boli pri tom zariadenia JeeNode založené na Arduine. Posledná časť práce si dáva za cieľ pretvoriť projekt WSNProtectLayer …více
Abstract:
The thesis is focused on secure routing in wireless sensor networks. Survey of secure routing protocols is presented, including an evaluation from security point of view. Three attacks were selected to demonstrate possible attack scenarios on secure routing protocols, utilizing Arduino-based JeeNode devices. The last part of the thesis aims to port WSNProtectLayer project, the TinyOS library for secure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Kůr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky