Veronika Klierová

Bakalářská práce

Vinařská turistika: porovnání Čech a Moravy

Wine tourism: comparison of Bohemia and Moravia
Anotace:
Na Českou republiku lze nahlížet jako na unikátní stát, jelikož se rozkládá přímo ve středu Evropy na velmi úrodné půdě a v zemědělsky dobrých klimatických podmínkách. Tento fakt v minulosti vyústil ve vyvinutí jedinečných pokrmů i nápojů. Díky zmíněnému dobrému klimatu se na české půdě daří vinné révě, což dává předpoklad pro vytvoření specifických vín. Vinná réva se pěstuje na 17 611 ha vinic, z …více
Abstract:
The Czech Republic can be seen as a unique state, as it lies directly in the centre of Europe on very fertile soil and in good agricultural climatic conditions. In the past, it resulted in the development of unique dishes and drinks. Because of the good climate, the vineyards can easily grow and bear, which gives preconditions for the creation of specific wines. The grapevine is cultivated on 17,611 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Markéta Kalábová
  • Oponent: Zdenka Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72751

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj