Magdaléna ZÁVODNÁ

Bakalářská práce

Tvorba digitálního vzdělávacího materiálu pro předmět Český jazyk

Creation of digital educational material for the subject Czech language
Anotace:
Bakalářská práce "Tvorba digitálního vzdělávacího materiálu pro předmět Český jazyk" pojednává o digitálních kompetencích, jejich zapojení do výuky všech předmětů, především českého jazyka, a představuje konkrétní digitální vzdělávací materiál vytvořený autorkou bakalářské práce. Bakalářská práce dále popisuje digitální technologie, které mohou být využity ve výuce pro osvojení digitálních kompetencí …více
Abstract:
Bachelor thesis "Creation of digital educational material for Czech language" deals with digital competences, their involvement in teaching of all subjects, specifically Czech language, and presents concrete digital educational material created by the author of the bachelor thesis. Bachelor thesis also describes digital technologies that can be used in teaching to acquire digital competences. The author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁVODNÁ, Magdaléna. Tvorba digitálního vzdělávacího materiálu pro předmět Český jazyk. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)