PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Disertační práce

Příležitosti k ústní interakci a rozvoji komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí

Opportunities for oral interaction and developing communicative competence in teaching English with an interactive board
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá výzkumem aktuálního tématu rozvoje komunikační kompetence v ústní interakci při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. Cílem šetření bylo zjistit, vytvářejí-li učitelé žákům příležitosti k ústní interakci a navozují-li v hodinách anglického jazyka komunikační situace. Pozornost je zaměřena na to, zda a případně jak jsou ústní interakce v cílovém jazyce a její …více
Abstract:
The presented dissertation thesis deals with oral interaction and communication in lessons of English as a foreign language taught with an interactive whiteboard. The aim of the research was to find out if teachers provide opportunities for learners to interact orally and if they create communication situations in lessons of English. It aims to find out if and how the oral interaction in a target language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 4. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta