Anežka Vlasatá

Bakalářská práce

Kulturní nabídka Městské části Praha 7 - Art District 7

Cultural supply of Prague 7 City District – Art District 7
Anotace:
Práce se zabývá současnou kulturní nabídkou na území MČ Praha 7 a projektem Art District 7. V první části je území MČ Praha 7 popsáno z geografického, historického a demografického hlediska. Stěžejní kapitolou teoretické části je analýza kulturních institucí působících na zkoumaném území, která je doplněna finanční analýzou vybraných kulturních institucí. Teoretická část se také věnuje financování …více
Abstract:
The thesis examines the current cultural supply of Prague 7 City District and the project Art District 7. The first part includes the description of the area of Prague 7 City District from a geographical, historical and demographic perspective. The principal chapter of the theoretical part is concerned with an analysis of the cultural institutions at work in the aforementioned area, supplemented with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Malcová
  • Oponent: Barbara Hucková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70216