Tomáš Kubin

Bakalářská práce

Analýza hospodaření obce/města v letech 2012 - 2017, provedeno na příkladu Městské části Praha 7

Analysis of the municipality / town economy in 2012 - 2017, performed on the example of the Prague 7 City District
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice rozpočtového procesu a finančního hospodaření místních samospráv a to na úrovni obcí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Popisuje všeobecná pravidla, skladbu, náležitosti a legislativní rámec rozpočtového procesu obcí. Dále přibližuje nejdůležitější aspekty finančního hospodaření obecních samospráv v rámci podmínek veřejné rozpočtové soustavy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the budgeting process and financial management of the local administration at the municipal level. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. General rules, composition, requisites and legislative framework of the municipal budget process are included. It also focuses on the most important aspects of the financial management of the local …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS