Theses 

Zadluženost obcí ve Středočeském kraji – Ing. Jan Holeček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Ing. Jan Holeček

Bakalářská práce

Zadluženost obcí ve Středočeském kraji

Municipal Indebtedness in the Central Bohemian Region

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Zadluženost obcí ve Středočeském kraji“ je na základě teoretických a praktických poznatků o dané problematice analyzovat a zhodnotit zadluženost obcí v tomto kraji. Práce je selektována do čtyř kapitol. První tři kapitoly představují obecnou část bakalářské práce. První kapitola se věnuje zadlužení municipalit a jeho vývoji. Následující kapitola se zaměřuje na hospodaření a rozpočet obce. Třetí kapitola se zabývá nástroji hodnocení zadluženosti a možnostmi regulace zadlužení. Čtvrtá kapitola představuje praktickou část práce, která se zabývá hodnocením zadluženosti obcí Středočeského kraje. Tato kapitola také obsahuje analýzu zadluženosti zvolené obce.

Abstract: The thesis “Municipal Indebtedness in the Central Bohemian Region” is based on theoretical knowledge of issues and practical knowledge, to analyze and valorize municipality indebtedness in this region. The work is separated into four chapters. The first three chapters represent the general section of thesis. The first chapter is dedicated to the municipal debt and its development. The following chapter focuses on economy and municipal budget. The third chapter follows up indebtedness evaluation instruments and debt regulation opportunities. Fourth chapter represents the practical part of thesis, which deals with evaluation of indebtedness of municipalities in Central Bohemian Region. This chapter also comprises indebtedness analysis of selected municipality.

Klíčová slova: zadluženost, obec, rozpočet, dluh, hodnocení, regulace, ukazatele, hospodaření Indebtedness, municipality, budget, debt, evaluation, regulation, indicators, economy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Velinský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz