Valerie KAPKOVÁ

Diplomová práce

Nesouhlas dítěte jako důvod zastavení výkonu rozhodnutí v kontextu rozhodnutí ÚS

Child's disagreement as a reason for stopping the enforcement of the decision in the context of the decision of the CC
Anotace:
Tato práce pojednává o tom, zda je možné a v jakých případech je možné vybočit ze standardních postupů zavedených ve vykonávacím řízení. Konkrétně řeší diplomová práce, co se stane, pokud existuje vykonatelný exekuční titul upravující poměry nezletilého dítěte, přičemž oba rodiče nemají s výkonem rozhodnutí problém, ale nezletilé dítě se tomuto výkonu brání a vysloví s ním nesouhlas. Diplomová práce …více
Abstract:
This thesis deals with whether it is possible, and in what cases it is possible, to move away from the standard procedures established in enforcement proceedings. In particular, the thesis addresses what happens if there is an enforceable title regulating the circumstances of a minor child. This child's parents have no problem with the enforcement, but the minor child resists and disagrees with that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPKOVÁ, Valerie. Nesouhlas dítěte jako důvod zastavení výkonu rozhodnutí v kontextu rozhodnutí ÚS. Olomouc, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.