Mgr. Marek Goldbach, Ph.D.

Doctoral thesis

Modelování vývoje pánevní výplně na příkladech sedimentárních pánví podél východního okraje Českého masívu

Modelling of the evolution the basin infill - case studies of the sedimentary basins along the eastern margin of the Bohemian Massif
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zabývá hornoslezskou pánví a střední části karpatské předhlubně, které se nachází na východním okraji Českého masívu. V obou studovaných oblastech byl brán zřetel zejména na otázky spojené s vývojem tepelného toku a rekonstrukcí jeho hodnot v geologické minulosti. Vzhledem k rozdílnosti vstupních dat byly oblasti modelovány a posuzovány odlišně a výsledky prezentovány …more
Abstract:
The following PhD dissertation deals with two different case studies from the area of the east margin of the Bohemian Massif. In both cases, the main aim of the research was to evaluate heat flow and reconstruct their history during their geological evolution. Each case study had a different type of input data and thus, the dimensions and extent of the research is various. The deep boreholes in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
  • Reader: RNDr. Juraj Franců, CSc., prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta