Bc. Martin KOTOUČ

Diplomová práce

Predispozice a struktura hluboké svahové deformace na Lukšinci (masiv Lysé hory): analýza pseudokrasových jeskynních systémů

Predisposition and structure of deep- seated slope deformation on the Lukšinec ridge (Mt. Lysá hora): analysis of pseudokarst cave system
Anotace:
V této práci bylo zkoumáno území hluboké svahové deformace na Lukšinci v masivu Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech. Zájmové území je tvořeno flyšovými horninami Vnějších západních Karpat a lze ho rozdělit na dvě odlišné zóny. První je zóna porušeného hřbetu s četnými příkopy, rozsedlinami a pseudokrasovými jeskyněmi nacházející se v jihovýchodní části hřbetu Lukšince. Tato zóna je pravděpodobně …více
Abstract:
In this study it was investigated deep- seated slope deformation on the Lukšinec ridge (Mt. Lysá hora). The DSGSD is situated on the NE slopes of the ridge and it is consisted of two different zones. In the first zone there are affected ridge with trenches, tension-cracks, uphill-facing scarps and pseudokarst caves. This zone is found in the SE part of Lukšinec Ridge and the caves and scarps could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTOUČ, Martin. Predispozice a struktura hluboké svahové deformace na Lukšinci (masiv Lysé hory): analýza pseudokrasových jeskynních systémů. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta