Lucie ANDRLOVÁ

Master's thesis

Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky.

Teaching the history of art culture in art education at the second level of primary school - application and verification of specific methodology.
Abstract:
Práce s názvem Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky se zabývá metodikou výuky dějin výtvarné kultury v hodinách výtvarné výchovy. Tato složka je v rámci předmětu nezbytná k naplnění očekávaných výstupů stanovených RVP a teoreticky bylo toto téma rozpracováno již v autorčině bakalářské práci. Nyní je aplikována konkrétní metodika …more
Abstract:
The thesis Teaching the history of art culture in art education at the sekond level of primary school - application and verification of specific methodology works with metodology of teaching the history of art culture in art education classes. This component is necessary without the fulfill the expected outputs of the RVP and theoretically this topic was developer in author´s bachelor´s work. Has now …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 11. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ANDRLOVÁ, Lucie. Výuka dějin výtvarné kultury ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ - aplikace a ověření konkrétní metodiky.. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta