Bc. Veronika Terešáková

Bachelor's thesis

Výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr

Pecarium, Bailment, Loan, Credit
Abstract:
Cílem bakalářské práce je komplexně zachytit historický vývoj výpůjčky, zápůjčky, výprosy a úvěru. Tomu je podřízena i struktura práce, je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části se kapitoly a podkapitoly věnují vysvětlení závazkového práva. V následující druhé kapitole rozebírám obligační vztahy v římském právu. Třetí část je věnována vývoji výpůjčky, zápůjčky, výprosy a úvěru do roku 1811 …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to capture the historical development of loans, obtains and credits. This is a subject to the structure of the work which is divided into five main chapters. The chapters and subchapters in the first part of the thesis introduce the law of obligations. The following second chapter explains obligatory regulations in Roman law. The third part focuses on the development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Reader: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní