Jaroslav Šopík, DiS.

Bakalářská práce

Život ohrožují krvácení pohledem vojenského záchranáře

Life threatening bleeding from the perspective of a combat paramedic
Anotace:
Šopík, Jaroslav. Život ohrožující krvácení pohledem vojenského záchranáře. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Sysel, Ph.D., MPH. Praha. 2021. 42 s. Bakalářská práce nese název Život ohrožujícím krvácení z pohledu vojenského záchranáře a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části je zpracována problematika …více
Abstract:
Šopík, Jaroslav. Life threatening bleeding from the perspective of a combat paramedic. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Jaroslav Sysel, Ph.D., MPH. Prague. 2021. 42 pages. Bacherlor thesis is titled Life threatening bleeding from the perspective of a combat paramedic and is divided into theoretical and practical parts. In the first chapter of theoretical part there are compiled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolína Stuchlíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická