Bc. Vojtěch Homolka

Bachelor's thesis

Význam segmentace zákaznického portfolia a analýzy prostředí firmy a jejich souvislost s určenými cíli firmy nebo značky

Segmentation of customer’s portfolio and company environment analyse importance and their continuity with given company or brand goals
Abstract:
Hlavním cílem této práce je shrnout základní fakta v oblasti segmentace portfolia zákazníků, stanovení cílů a význam a členění segmentace dle vize společnosti. Jako hlavní zdroje podkladů jsou použity knihy Philipa Kotlera Marketing management, Philipa Kotlera a Gary Armstronga Marketing, Bengta Karlöfa a Fredrika Helin Lövingssona Management od A do Z a domácí a zahraniční internetové zdroje. Na následujících …more
Abstract:
The main objektive of this thesis is to summarize the basics of customer´s portfolio segmentation, goal setting and importancy and structure of segmentation according to company vision. The general sources of information are Philips Kotler´s – Marketing Management, Philips Kotler and Gary Armstrong´s Marketing, Bengt Karlöf and Fredrik Helin Lövingsson´s Management od A do Z and and domestic and international …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2009
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Tereza Dvořáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní